Kalistenické tréninky v novém kabátě!

S novým rozvrhem (od 1.9.2019) přichází nový systém kalistenických tréninků. Strávili jsme nespočet hodin tvorbou tohoto systému, jeho zkoušení a testování. Výsledkem je kostra tří úrovní kalistenických tréninků, které budou jádrem nového tréninkového rozvrhu.


První úrovní je lekce Základy Kalisteniky, která vás provede zpevněním středu těla, aktivací lopatek, obecně správným vnímáním pohybu, naučíte se zde precizní techniku kliku, shybu, kliku na bradlech, dřepu a vznosu, možná něco zhubnete, ale hlavně naberete sílu!


Prerekvizitou druhé úrovně, je zvládnutí alespoň jednoho kliku, shybu, kliku na bradlech, vznosu (či leg raise) a dřepu, vše bez dopomoci a při zachování precizní techniky. Při dosažení tohoto stavu budete trenérem vyzváni k účasti na lekcích druhé úrovně.


Druhá úroveň - lekce Kalisteniky, kde se soustředíme na pokročilejší rozvoj pohybu, síly, vytrvalosti a koordinace.


Třetí úroveň je relativně náročná a tak jsou lekce uskupovány do ucelených kurzů. Prerekvizita je stejná jako u druhé úrovně. Naleznete zde kurzy zaměřující se na výuku jednotlivých cviků, jako: stojka, vlajka, back lever, front lever, muscle up a sjednoceně dynamika.