Základy Kalisteniky

Jedná se o cvičení s vlastní vahou těla, vhodné pro všechny, kteří chtějí se zdravým cvičením začít. Nejsou zde žádné pohybové či dovednostní prerekvizity, vše se zde naučíte.

V průběhu tréninků se postupně naučíte techniku 5 základních kalistenických pilířů (kliku, shybu, kliku na bradlech, dřepu a vznosu) a dalších cviků, které přímo vedou k dosažení jednoho z pilířů, či podpoří komplexní rozvinutí síly, vytrvalosti a dovednosti.

Po zvládnutí techniky základních 5 pilířů a získání silových možností pro zvládnutí alespoň 1 shybu, 1 vznosu (či leg raise), 2 kliků na bradlech, 2 kliků na zemi a 10 dřepů, vám bude umožněn vstup do hlavních lekcí Kalisteniky.