Protahování

Lekce jsou zaměřeny na zlepšení flexibility a mobility celého těla. Jsou doporučeny každému, zvlášť při výkonu sedavých zaměstnání, v těchto případech si dokážeme poradit např. i s případnou svalovou dysbalancí. Individuální přístup je samozřejmostí např. u osob se zvýšenou hypermobilitou.