Kompenzační cvičení

Kompenzace je nedílnou součástí všech sportů. Tato lekce je zaměřena na prevenci a kompenzaci nejběžnějších svalových dysbalancí, které provází street workout a kalisteniku, a dále také na odstranění následků, jež s sebou nese tato uspěchaná a přetechnizovaná doba s trendem sedavého způsobu života.

Zaměříme se nejen na relaxaci přetížených, stretching zkrácených, ale také na aktivaci často nedostatečně pracujících svalů a dále také na centraci a stabilizaci kloubů, jakožto základ pro ideální posturu (držení těla) a kontrolovaný, efektivní pohyb